İş Eğitimleri

GENEL İŞ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı;

HEDEFLERİN SAĞLIKLI YAPILANMALARI İÇİN GEREKEN ZİHİNSEL DURUMU YARATMAKTIR.

BİREYSEL DANIŞMANLIK VE LİDERLİK EĞİTİMİ 

Eğitimin amacı;

 • Kişinin, mutlu ve başarılı olmak için gereken zihinsel durumu farketmesine;

 • Hem iş hem de özel yaşamında karşılaştığı etkilere verdiği tepkilerin farkında olmasına; 

 • Kendi hedeflerini yapılandırmasına ve hedeflerini kişisel yetkinliklerine adapte etmesine rehberlik etmek.

 

 

Neden bir eğitime ihtiyaç duyarız?

Herbirimiz beden ve zihinden oluşan varlıklarız.

İnsan olmak demek sürekli bir farkındalık geliştirmek demektir.

Çünkü heran bir seçim yapmaktayız. Şu ya da bu kıyafeti giymek... Şu ya da bu yemeği yemek...şu ya da bu kişiyle birlikte olmak... gibi.

 

Seçimlerimizin bizden yana çalışıp çalışmadığına bakmaksızın kendiliğimizden yaptığımız ve sonuçlarının ağır bedeliyle yüzleştiğimiz durumlar olmuştur pek çoğumuzun. Eğitimler kişinin olduğu yer ile olmak istediği yer arasındaki boşluğun kapanmasını destekler.

 

Yaşadığımız çağda davranış bilimlerinin bugün geldiği noktada; insanın yaşamının bir zihinsel performans olduğunu ve bunu nasıl yöneteceğimizi biliyor olmak, herbirimizin en doğal hakkıdır.

 

 

Eğitimin Süresi; 

kişinin ihtiyaç ve durumuna göre belirlenir. Duygusal zeka ve yetkinlik test ölçümleriyle başlar.

İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI

 

Firmaların kurumsal olarak yapılanabilmeleri, ya da kurumsal firmalar için de, çalışanların, yani o firmayı oluşturanların uyum ve güven içinde olabilmeleri için duygusal zeka üzerine alınan eğitimler en hızlı ve etkili yöntemdir.

 

Beyin takımının yetkinliği, hedeflerin sağlam ve yolunda ilerlemesini de sağlar. 

 

“İşletme Yöneticiliği Programı, firmalardaki bu yetkinliklerin analiz edilmesi, geliştirilmesi ve gelişiminin sürdürülebilirliği üzerine kurulmuştur.

 

Yöneticilerin, tek tek bireyler olduğundan yola çıkar. Bu yüzden kurum içinde bireysel çalışılır. Kısaca; yönetici olarak bireyin, tüm hayatında, olmak istediğinin en iyisi olması için yapılan çalışmaların tümüdür. 

 

Katılımcının yapabileceğinin ve olabileceğinin en iyisi olmasının yollarına odaklanmaktır.

 

Beklentilerinin yapısal uygunluğu ve sürdürülebilirliği analiz edilerek doğru çözümlere giden süreçler belirlenir ve uygulanır. Yetkinliklerde Yöneticinin güçlü yönlerinin üzerine, daha zayıf olduğu alanların desteklenmesi, ve gelişime açılması da eklenir.

 

 

Programın Amacı;

 

Bu program; firmaları oluşturan bireylerin yalnız iş yaşamlarına değil, tüm hayatına nasıl yön vereceklerini de içerir.

Birey yalnız iş kimliği ile yaşamda mutlu ve başarılı bir şekilde ilerleyemez. Tüm alt kimlikleriyle uyumu yaşamına taşırsa bu, sürdürülebilir bir başarı getirir.

Programımız, yönetici olarak kişinin, en derindeki değerleriyle nasıl uyumlu çalışılacağını, güçlü eylem planlarının nasıl yapılacağını ve kişinin başarısının önündeki engelleri hangi yöntemlerle ortadan kaldıracağını yaşayarak öğrenme deneyimi içerisinde ele almaktadır.

 

Programın İçeriği; 

 • Hedeflerin netleştirilmesi 

 • Hedeflere ekibini ikna etmek

 • Etkili hedef belirleme teknikleri

 • Düşünce ve davranış değişikliği için gerekli olanlar

 • Duygu-düşünce- davranış-inanç kavramları arasındaki bağlar ve geçişler

 • Empati, yaratıcılık, karar alma, motivasyon, organizasyon, eylem ve değişim yönetimi stratejileri. 

 • Kişisel değerlerin belirlenmesi; inançların ve alışkanlıkların fark edilmesi ve olumlu olandan yana değiştirilmesi

 

Programın Süresi;

Program analizle başlar. Durum tespiti ve genel bilgilendirme çalışmalarının hemen ardından birebir görüşmeler şeklinde önce günlük sonra da haftalık olarak, bir saatlik seanslar halinde görüşülür. 

Bulunulan yerden, gelinmesi beklenen yere gelindiğinde sona erer.

Görüşmelerin içeriği tamamen danışmanla kişi arasında özeldir. Kurumsal paylaşılmaz. Asla kişi ile danışman arsındaki görüşmeler kayda alınamaz ve başka yerlerde kaynak olarak kullanılamaz.

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

 

Eğimitin Amacı;

Yönetim performansını en üst seviyeye çıkarmak için gereken zihinsel ve  davranışsal yöntemlerin farkına varmak ve yaşama geçirmek.

 

Eğitimin İçeriği;

 • Yönetmek için önce kendini yönet

 • Vizyoner olmak

 • Karar vermek

 • Başarma arzusu

 • Liderlik

 • Etkili iletişim

 • Çalışanın potansiyelini anlamak ve yetenekleri yönetmek

 • Delege etmek

 • Bütüncül düşünme gücü

 • Ayrıntılı düşünebilmek

 • İyimserlik

 • Motivasyonu yönetmek

 • Güven

 • Takım ruhu yaratmak

 • Tutarlılık yönetimi

 • Risk yönetimi

 • Zaman yönetimi 

 • Etkili toplantı yönetimi

 • Sorumluluk 

 • Bir lider olarak yönetici

 • Sorun giderme

 • Sürdürebilir performans ve verimlilik yönetimi

 • Stratejik döngüleri anlamak ve hedeften yana döndürmek

 

Eğitim Yönetimi;

Katılımcıların yetkinliklerinin analizi

Katılımcıların öğrenme biçimlerinin analizi

Katılımcıların öğrenme  biçimlerine uygun interaktif katılımla  eğlenerek öğrenmek

 

Eğitime kimler katılmalı?

Tüm yönetici ve/veya yönetici adayları

 

Eğitim Süresi;

2 tam gün

 

YÖNETMEK İÇİN KENDİNİ YÖNET

 

Eğitimin Amacı;  

Duygularımızın düşünce ve karar süreçlerimizi nasıl etkilediğinin farkına varmak, sosyal ve iş yaşamında başarı ve tatmin getirecek adımları öğrenmek. Kişinin, mutlu ve başarılı olması için gereken zihinsel durumu fark etmesini sağlamak; böylece yaşamın içinde yol alırken karşılaştığı etkilere verdiği tepkileri, kendinden ve süreçten yana çalışır halde kontrol etmeyi öğrenmesini, kendiyle tanışık ve barışık olmasını sağlamak. Bireyin, başarılı bir hayatın iyi yönetilen bir zihinsel performans süreci olduğunun farkına varmasını sağlamak. 

 

Eğitimin İçeriği;

 • Genel Resim İçinde “BEN”

 • Zihinsel Süreç (5 Duyu)

 • Davranışsal Süreç 

 • Duygusal Süreç 

 • Zihinsel Performansımı Nasıl Artıracağım?

 • Kendimle İletişim 

 • Doğru Sorular 

 • İnaçtan Duygu – Duygudan İnaca 

 • BEN’le tanışmak ve barışmak 

 

Eğitim Yöntemi;

 

Kendimize doğru sorular sormak. 

Beden, zihin ve duygu bütünlüğü üzerine çalışmak.

Duygular aracılığıyla algılarımızın davranış ve inançlarımızı, değerlerimizi nasıl oluşturduğunu açıklamak.

Ayrıca, öfke ve depresyonla başa çıkmak için kullanılabilecek çalışmalar içermektedir.

Eğitime kimler katılmalı?

Her düzey yönetici ve/veya yönetici adayları

Eğitim Süresi;

2 tam gün

İş eğitimleri verdiği, yöneticilerine danışmanlık yaptığı bazı firmalar;

 

 • Yelkenciler Holding

 • Justiniano otelleri

 • Akdeniz Güvenlik

 • Carrefour

 • Bileşim AŞ

 • Ekom

 • Akportföy

 • Kariyer akademi

 • Fen Bilimleri Dersaneleri

 • İMMMO

 • İBB

 • Digitürk

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi

 • T.C. Ziraat Bankası

 • Genpa

 • GörselC

Detaylı bilgi için: aysegul.denizci@gmail.com